Ledenvergadering 2020

//Ledenvergadering 2020

Ledenvergadering 2020

Beste leden,

In het bestuur is besloten om de jaarvergadering te laten vervallen en daarvoor in de plaats een bestuursvergadering te plannen op 23 September. In deze bestuursvergadering zullen we onderstaande onderwerpen bespreken en afhandelen.

Hiervoor moeten we dan wel toestemming van de meerderheid van de leden hebben.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  1. Gezien de onzekere omstandigheden vraagt het bestuur toestemming van de leden om in afwijking van de statuten een buitengewone bestuursvergadering te houden in plaats van een jaarvergadering, waarin de volgende punten aan de orde komen:
  2. Goedkeuring van de controle van de financiën. (reeds goedgekeurd door de kascontrole)
  3. Aftredend en niet herkiesbaar Evelien Silver.
  4. Aftredend en wel herkiesbaar Greet v. Diepen.
  5. Voor de functie van secretaris heeft als enige Hans Weeda zich aangemeld. Het bestuur heeft geen bezwaar tegen deze kandidaat.

Mocht u als lid met deze gang van zaken het niet eens zijn, dan kunt u reageren naar het secretariaat.

Wanneer we weer kunnen beginnen met zingen is nog niet helemaal duidelijk. Dit hangt af van het protocol voor koren. Zodra daar meer over bekend is, worden de leden in kennis gesteld en zal het bestuur kijken wat de mogelijkheden in De Witte Valk zijn.

Voor de feestavond (15-jarig bestaan) is de datum 11 december vastgesteld, ook dit onder voorbehoud.

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur.

2020-07-06T14:14:12+02:00

About the Author: