Sponsoring Rabo Bank

//Sponsoring Rabo Bank

Sponsoring Rabo Bank

Zwaag, 16 maart 2018.

Geachte leden van Swaegh Zingt,

De RABO bank is gestopt met de jaarlijkse sponsor fietstocht. Wij konden met de fietstocht maximaal 250 euro sponsering geld ontvangen. Maandag 15 januari jl. zijn Jaap Bakker en Evelien Silver op uitnodiging van de RABO bank naar een bijeenkomst geweest waar uitleg werd gegeven over de Rabobank Clubkas Campagne.

Wat is het?

De gedachte achter de Rabobank Clubkas Campagne is dat leden van de Rabobank inspraak krijgen in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. De RABO bank stelt hiervoor € 250.000,- beschikbaar. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Dit doen zij door stemmen uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te hoger de (sponsor) bijdrage voor de vereniging, club of stichting. In ons geval Swaegh Zingt, wij zijn dan wel verplicht om deze bijdrage te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, educatie, cultuur, sport & recreatie.
Denk hierbij b.v. aan een optreden in Avondlicht, Lindendael, Perelaar e.d.

De leden
De leden van de RABO bank regio West -Friesland gaan dit doen via digitale stemming. (zie uitleg onderstaand). Willen wij, Swaegh Zingt hier ook hiervan gebruik maken, dan zullen wij allemaal lid moeten zijn of worden van de RABO bank. (Mensen kunnen onder bepaalde voorwaarden op ieder gewenst moment lid worden van Rabobank West-Friesland (zij dienen o.a. klant te zijn bij Rabobank West-Friesland). Klanten die lid zijn geworden voor 10 april 2018 hebben de mogelijkheid om tijdens deze campagne nog hun stem uit te brengen. Klanten die vanaf 10 april 2018 lid worden, kunnen vanaf volgend jaar hun stem uitbrengen. ) Dit kost niets. Als je nog geen lid bent, dan is het ten zeerste aan te bevelen om nu lid te worden, zodat je kunt stemmen. (je bent geen lid als je alleen een rekening bij de RABO bank hebt)

Hoe kunnen mensen weten of ze lid zijn van Rabobank West-Friesland?

Klanten van Rabobank West-Friesland kunnen bij Internetbankieren, onder ‘Mijn gegevens’ zien of ze lid zijn van Rabobank West-Friesland.
En, aan het ontvangen van het ledenmagazine Dichterbij als zij zich niet daarvoor hebben uitgeschreven.

Aanvragen lidmaatschap Rabo Bank West-Friesland

Het lidmaatschap kan men aanvragen via de website van de Rabo Bank ‘De voordelen van het lidmaatschap’.
Link : https://www.rabobank.nl/lokale-bank/kop-van-noord-holland/uw-lidmaatschap/
Ook kan men dit doen bij een van de Rabo kantoren. Daar wordt het lidmaatschap dan ter plaatse voor u geregeld.

Het tijdspad ziet er als volgt uit:

– SWAEGH ZINGT Leden worden lid van de RABO bank voor 10 april om te kunnen stemmen.
– Op 8 mei krijgen de (leden) een brief van de RABO bank met een code om digitaal te kunnen stemmen.
Er moet gestemd worden voor 28 mei.
– Om in aanmerking te komen voor minimaal 150 euro (laagste bedrag) moet iedere vereniging of stichting minimaal 10 stemmen vergaren.
– Ieder lid van de RABO bank krijgt 5 stemmen. Je mag maximaal 2 stemmen per vereniging of stichting geven. Dus twee stemmen voor Swaegh Zingt
en de resterende stemmen gaan naar een ander (b.v. Het Masker, EPC en/of Ziekentriduum Zwaag. Dus allemaal stemmen vergaren bij kennissen,
buren en vrienden.

Aktie nu voor alle leden die een product afnemen van Rabo Bank (betaal-, spaar en/of belegging rekening e.d.) gaarne z.s.m. lid worden van de RABO bank en straks na ontvangst brief stemmen.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur van Swaegh Zingt

2018-03-16T12:36:40+01:00

About the Author: